Log på

Forside

Læger

Virksomheder

Hvem er vi

Skip Navigation Links.

Kontakt:
Attestbooking ApS
Høveltsbjergvej 5
3450 Allerød

info@attestbooking.dk
Tlf: +45 42 70 00 90Attestbooking


Hvad er en Speciallægeerklæring?

En speciallæge erklæring er resultatet af et interview og en undersøgelse af relevant speciallæge i en given sag (Forsikrings el pensionssag).
Speciallægen skal med sin erklæring gengive patientens historie, og aktuelle klager og ved sin undersøgelse afgøre om der er sammenhæng mellem historien, klager og undersøgelsesresultater.
Herudover skal speciallægen svare på specifikke spørgsmål som måtte være stillet af kunden.
Speciallægen må kun undtagelsesvis og da kun efter begæring fra kunden udtale sig om graden af mèn eller erhvervsevnetab, men skal blot tilvejebringe de oplysninger der kan danne grundlag for en afgørelse i sagen.
Disse oplysninger sendes herefter til kunden hvor der typisk sidder en anden læge med speciel forstand på erstatnings eller pensions forhold og afgør sagen.
I erstatningssager afgøres mén erstatning ofte efter AES mén tabel: Retsinformation méntabel
Speciallægen der udsteder en speciallægeerklæring skal ikke behandle patienten, men en undersøgelse af en speciallæge der har afsat tilstrækkelig tid til et grundigt interview og undersøgelse vil ofte kaste nyt lys over mere komplicerede helbredsproblemer og resultere i at der foreslås en yderligere undersøgelser eller lægges en ny behandlingsplan.

Har du brug for assistance til attestskrivning kan du evt. anvende denne eksterne sekretærservice: http://www.torpsekretaerservice.dk